Despre proiectul finalizare proiect „Diversificarea activitatii SC INFOMEDIA SRL prin achizitionarea de echipamente tehnologice”, COD SMIS 104606

 

 

SC INFOMEDIA SRL a implementat, in cadrul  Programului Operational Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatea de investitii 2.1. – Promovarea spiritului antreprenorial, in special prin facilitarea exploatarii economice a ideilor noi si prin incurajarea crearii de noi intreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, proiectul cu titlul „DIVERSIFICAREA ACTIVITATII SC INFOMEDIA SRL PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE”, cod SMIS 104606.

 

Scopul proiectului:

  • Consolidarea pozitiei pe piata a INFOMEDIA SRL in domeniul prestarii serviciilor de gazduire a aplicatiilor.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Diversificarea si dezvoltarea activitatii INFOMEDIA SRL, prin introducerea in portofoliu a unor noi servicii de gazduire a aplicatiilor, pana la finalizarea perioadei de implementare a proiectului.
  2. Completarea bazei materiale a firmei cu echipamente tehnologice de ultima generatie, pana la sfarsitul perioadei de implementare a proiectului.
  3. Consolidarea pozitiei firmei pe piata locurilor de munca prin cresterea numarului mediu de angajati cu 3 (trei) fata de nivelul inregistrat in ultimul an fiscal incheiat inainte de depunerea cererii de finantare, pana la sfarsitul anului fiscal ulterior celui in care se va finaliza investitia si mentinerea acestei cresteri pe intreaga perioada de monitorizare a proiectului (3 ani dupa efectuarea platii finale in cadrul proiectului).

 

Rezultatele proiectului:

  • Echipamente tehnologice pentru prestarea serviciilor de gazduire a aplicatiilor achizitionate.

 

Data incepere proiect: 24.06.2016

Data finalizare proiect: 31.03.2019

 

Proiectul are impact local si regional prin dezvoltarea si diversificarea activitatii firmei, prin prestarea de noi servicii inovative, respectiv gazduirea aplicatiilor pentru institutiile publice si societatile comerciale cu mai multe puncte de lucru, dispersate geografic, care doresc sa detina date online.

 

De asemenea, implementarea proiectului a condus si la consolidarea pozitiei firmei pe piata locurilor de munca prin crearea si ocuparea a 3 noi locuri de munca cu norma intreaga, ceea ce va conduce la cresterea numarului mediu de angajati fata de nivelul inregistrat in ultimul an fiscal incheiat inainte de depunerea cererii de finantare.

 

Implementarea proiectului s-a realizat in baza Contractului de finantare nr. 881 / 12.03.2018.

Perioada de implementare a proiectului, conform Contractului de finantare, a fost de 34 luni, respectiv intre 24.06.2016 si 31.03.2019.

 

Data de incepere a activitatilor de implementat dupa semnarea Contractului de finantare a fost 12.03.2018.

 

Valoarea totala a contractului de finantare a fost de 1.279.021,41 lei, iar finantarea nerambursabila 859.785,82 lei, defalcata astfel:

  • Valoare eligibila nerambursabila din FEDR – 730.817,95 lei
  • Valoare eligibila nerambursabila din bugetul national – 128.967,87 lei.

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2014 – 2020 este Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, iar Organismul Intermediar responsabil cu implementarea acestui program in Regiunea de Dezvoltare Nord – Est este Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est.

 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

 

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională

prin Programul Operațional Regional 2014-2020

 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Acest disclaimer nu se aplică materialelor produse de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, respectiv Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional.

 

 

www.inforegio.ro

facebook.com/inforegio.ro

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe
cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro